Polspeed

Papír Polspeed je jedním z nejoblíbenějąích kopírovacích papírů pouľívaných pro kaľdodenní kancelářskou práci. Společnost Polspeed je vyráběna v Polsku společností International Paper, ale je známá i mimo naąi zemi. Polspeed papír je typický fotokopírovací papír určený pro velkoobjemové tiskárny a kopírky. Lze jej pouľít v laserových i inkoustových tiskárnách. Papír Polspeed velmi dobře spolupracuje s kancelářským vybavením a zajią»uje jeho dlouhodobý a bezproblémový provoz. Díky optimální tuhosti se papír v zařízeních nezasekává a technologie Color Look pouľitá při jeho výrobě zajią»uje, ľe papír rychle schne, nerozmazává se a černá barva je čirá. Papír Polspeed je papír s vysokou bělostí a certifikací EU Ecolabel a FSC pro výrobky ąetrné k ľivotnímu prostředí. Papír Polspeed je ideální pro kaľdodenní tisk černobílých dokumentů, faktur, dopisů a obchodní korespondence. Naąim zákazníkům nabízíme papír Polspeed v typické gramáľi 80 g pro fotokopírovací papír ve formátu A4 a A3. Riziko formátu A4 je také moľné rozřezat na formát A5. Formát A5, který má velikost ąkolního seąitu, naąi zákazníci často pouľívají např. pro zdravotní karty pacientů.
Produkt přidán na seznam přání
Product added to compare.