C4 (229X324)

Listové obálky C4 se pouľívají k balení a odesílání vąech druhů dokumentů nebo dopisů. Chrání zásilku před poąkozením. Jejich hlavními výhodami jsou vysoká ľivotnost a nízká cena. Mají samolepící prouľek, pod kterým je páska s lepidlem - mimořádně praktické řeąení, které zajią»uje rychlé a odolné uzavření a zajią»uje zákonnost těsné a přiměřené ochrany zásilky. Obálky C4 jsou dostupné v bílé a hnědé barvě.
Produkt přidán na seznam přání
Product added to compare.