Lettura

Ksero papír Lettura je papír, který je ideální pro kaľdodenní pouľití ve firmě nebo doma. Lettura je ideální pro kopírování na různých typech kopírovacích zařízení, tisk na laserových a inkoustových tiskárnách a pouľití ve faxech. Papír Lettura je ekologický papír vyrobený ze 100% recyklovaného papíru, který není bílý. Barva Lettura je jemně ąedá s inkluzemi charakteristickými pro recyklovaný papír. Výrobcem papíru Lettura je německá papírna Hainberg Papier. Je k dispozici v gramáľi 80 g - standardní gramáľi pro fotokopírovací papír - a ve formátu A4. Kvality papíru Lettura jistě ocení zákazníci, pro které je důleľitá ekologie a péče o ľivotní prostředí. Papír Lettura se prodává ve svazcích po 500 listech formátu A4.
Produkt přidán na seznam přání
Product added to compare.