C5 (162X229)

Ke korespondenci se pouľívají obálky C5, coľ umoľňuje sloľit běľný dopis A4 na polovinu, tedy na méně formální poątu. Obálky C5 mají velikost 162 × 229 mm - to vám umoľní jednoduąe sbalit list A5 nebo list A4 přeloľený na polovinu. Na uzavíracích chlopních umístěných na krátké straně se často pouľívají samolepící pásky, které umoľňují rychlé, odolné a těsné uzavření zásilky. Obálky C5 jsou dostupné v bílé a hnědé barvě a také s fóliovým okénkem.
Produkt přidán na seznam přání
Product added to compare.